Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2011

5fer

May 23 2011

5fer

May 21 2011

5fer

May 19 2011

5fer
5fer
5fer
9499 8ea3
Reposted bykr-likfiglarzSenyiafilipmruznahtanojwhookeygeek4lifelutomajestjuzwiosnaarnawproszkunotforgetmelechoowalkiewiczrogerthatareyouboredKudlatyBluesDellfringervickupencjabloody-82voisardbbc

May 18 2011

5fer
5fer
5fer

April 18 2011

5fer
1339 e171
Reposted fromaitchelem aitchelem viamikeybert mikeybert
5fer
Reposted fromCrusaderAT CrusaderAT viamikeybert mikeybert
5fer
5fer

April 16 2011

5fer
6884 e86f

April 15 2011

5fer
Bo on to powinien
Wymawiać jej imię
W godzinie dnia każdej
przesadnie wyraźnie
A ona powinna być smukła jak rynna
Lecz dudnić powinna ciut mniej
W miłości nagminna być winna i czynna
Jak stacja benzynna czy sklep
A on powinien
Po wódce czy winie
Ją kochać Tak samo jak przed
Powinien być winien jak szczebel w drabinie
że nie ma go tam gdzie miał byc
bo pękł
tak... oni powinni,
powinni być inni
(...)
— Andrzej Poniedzielski
5fer
5fer
5399 1787
Arrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reposted fromalexfreak50 alexfreak50 viafiglarz figlarz
5fer
Reposted byboka boka
5fer
A: Tato, zrobisz mi herbatę?
T: Nie martw się, kogoś tam poznasz...

April 14 2011

5fer
9309 058c
Reposted fromlugola lugola viahalucynowa halucynowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl